09/06/22 - Το Ίδρυμα θα διοργανώσει τις επόμενες εκδηλώσεις του το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.
Θα αναρτηθούν οι σχετικές ανακοινώσεις εγκαίρως.